Monday 26 March 2007

Pas op je woorden

Ik word hier regelmatig op de vingers getikt. Als ik iemand van 83 "old " noem, kijken mijn klasgenoten me zuchtend aan. Domme Europeaan, zie ik ze denken.

Die man is niet oud; het is een senior citizen. "Old is so not PC." PC --political correct -- verbiedt je om iemand van 200 kilo "fat" te noemen. Obese is de PC term. Blind? Visually impaired. Dom? Mentally challenged.

Dit is het gevolg van de segregatiewetten die in 1965 werden opgeheven. Om het verschil zwart-wit te verkleinen, wordt er sindsdien over African-Americans gesproken in plaats van negroes en blacks. Daar zit logica achter. Negers werden bij wet gediscrimineerd. Dat legt een verplichting bij de overheid zich in te spannen die ongerechtigheid terug te dringen als de wet wordt aangepast.

Zoals wel vaker het geval is in dit land, is men vervolgens doorgeslagen. Blind en doof zijn normale woorden. Ze zeggen iets over een persoon zonder een oordeel te vellen. Visually challenged and hearing impaired zijn eufemismen.

Afgeleid van het Griekse woord euphemein -- goed spreken -- zeg je met PC termen iets aardigs over iemands handicap. Terwijl de meeste gehandicapten normaal behandeld willen worden, leg je met PC taalgebruik de nadruk op iemands doof of blind zijn.

Taal is een levend iets, maar voornamelijk een stuk gereedschap om je uit te drukken. PC taalgebruik is een spijker in de muur slaan met een figuurzaag.

No comments: