Monday 15 September 2008

The Party is Over

Wie bij ET aan Steven Spielberg's film denkt, welkom in de warme, overbevolkte wereld van Thomas Friedman. In zijn nieuwe boek “Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution -- and How It Can Renew America” beschrijft de New York Times columnist hoe ET - Energy Technology – Amerika en daarmee de rest van wereld van de ondergang kan redden. De enige voorwaarde voor succes is “that things will have to change around here, and fast.”

Het water staat Amerika tot aan de lippen en dat is niet in de laatste plaats de schuld van de politiek, aldus Friedman. Hoewel de reactie op de oliecrisis uit 1973-74 – een gevolg van het OPEC embargo – tot significante resulaten leidde onder de Presidenten Nixon, Ford en Carter, werden verdere goede voornemens in de jaren daarna verkwanseld. De Energy Policy and Conservation Act uit 1975 verplichtte automakers met succes het aantal “miles per gallon” in 10 jaar tijd te verdubbelen; het Congres maakte in de jaren `70 fondsen vrij voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen; en President Carter liet in 1979 zonnepanelen op het dak van het Witte Huis plaatsen.

In 1985 kwam onder President Reagan een abrupt einde aan dit beleid. Hij schroefde de wet die auto`s nog efficiënter moest maken terug, zette een streep door de onderzoeksprogramma`s en gaf Carter's zonnepanelen cadeau aan een school in Maine. De olie-crisis was immers voorbij. Bush senior en Clinton zette deze “business-as-usual” politiek verder. Zelfs nadat de gebeurtenissen op een zonnige dinsdagmorgen in september een nieuw tijdperk inluidden, was ook de voormalige Texaanse olieboer George W. Bush geenszins van plan Amerika`s energie-agenda aan te passen.

De realiteit heeft dat gebrek aan leiderschap en politiek inzicht in 2008 ingehaald, schrijft Friedman. De wereld is inmiddels “hot, flat and crowded” en Amerika loopt ver achter als het op energiebeleid aankomt. Om de vijf grootste bedreigingen van dit moment – brandstoftekorten, energie-armoede, oliedictaturen, klimaatverandering en flora- en faunauitroeing – het hoofd te bieden, moet Amerika in actie komen. “Manage the unavoidable and avoid the unmanageable” is Friedman's opdracht en het toverwoord is Energy Technology.

Als Amerika in staat is “a source of abundant, cheap, clean, reliable electrons” uit te vinden slaat ET vijf vliegen in één klap. De gevolgen van de IT revolutie zullen verbleken bij wat de ET revolutie teweeg kan brengen, aldus Friedman. Hoewel hij erkent dat “green the color du jour is,” gaan de huidige maatregelen hem niet ver genoeg. Iedereen die claimt dat er nu al sprake is van een ommekeer, snoert hij hardhandig de mond, “In the green revolution we're having, everyone's a winner, nobody has to give up anything. That's not a revolution. That's a party.”

Voor lange termijn oplossingen is snel optreden en daadkrachtig politiek leiderschap essentieel, aldus Friedman. Tijdens een boekpresentatie zei hij geen van beide presidentskandidaten openlijk te steunen, maar hij liet er geen twijfel over bestaan wie op dit gebied zijn voorkeur heeft. McCain's beslissing zijn milieu-vriendelijke plannen te laten varen was een teleurstelling, zei Friedman, “I thought there were two green candidates. There's only one left.”

Hoewel hij als zelf-verklaard kapitalist heilig gelooft in de vrije markt, is volgens Friedman de Republikeinse “drill, baby, drill” slogan niet het antwoord. Ook het punt dat de burger geen overheidsbeslissingen opgedrongen mag krijgen is volgens de schrijver gepasseerd. Zo kan de komst van zonnepanelen, windmolens en kernreactoren kan niet langer gedicteerd worden door NIMBY (Not In My Backyard) en BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) argumenten.

Obama is daarentegen een groot voorstander van ET en belooft concrete investeringen in alternatieve energiebronnen en onderzoek. “The country that figures out this energy thing first, they are going to be country that leads in the 21st century,” aldus Obama die onlangs vertelde Friedman's boek op zijn nachtkastje te hebben liggen.

Friedman's conclusie is simpel: of Amerika neemt het voortouw in de ET revolutie, of binnenkort staat ook de mens op de lijst van met uitsterving bedreigde diersoorten. Hoe het ook zij, “the party's over.”

No comments: