Thursday 25 September 2008

Palin's energie-rekening

John McCain en Sarah Palin zijn over het algemeen twee handen op één buik. Beiden staan te popelen de spilzucht in Washington aan te pakken; ze zijn allebei voor belastingverlagingen en geen van twee wil weg uit Irak voordat de oorlog gewonnen is.

Natuurlijk gaan ze niet altijd samen door één deur, zei Palin onlangs. “Wat verwacht je anders van twee zulke uitgesproken 'mavericks?'” Zo verschillen de Republikeinse kandidaten van mening over de oorzaak van global warming; en dat zou wel eens grote consequenties kunnen hebben als ze op 4 november de verkiezingen winnen.

McCain raakte er in de aanloop naar de voorverkiezingen van overtuigd dat de mens mede-verantwoordelijk is voor global warming; en die opvatting werd hem door het Christelijk-conservatieve deel van de Republikeinse achterban niet in dank afgenomen. Hoewel dat veranderde inzicht McCain's imago als onafhankelijke stijfkop onderstreept had in de strijd om zijn partij`s kandidatuur, was hij bang dat het hem in de race met Obama stemmen zou gaan kosten.

In bepaalde Christelijk-conservatieve kringen wordt global warming als pure oplichting gezien. Het is een truc van “extreme liberalen en milieufreaks” om de aandacht af te leiden van de eeuwige strijd tegen Satan. Anderen zijn imiddels wel overtuigd van de opwarming van de aarde, maar dat heeft volgens hen niets met menselijke activiteit te maken. God`s wegen zijn eenmaal ondoorgrondelijk.

Om zijn geloofwaardigheid bij deze kiezers op te krikken en zo te zorgen dat ze op 4 november voor hem de gang naar de stembus maken, had McCain een wonder nodig. Weer zijn eigen mening veranderen zou politieke zelfmoord betekenen en dus, entrée Sarah Palin.

De gouverneur uit Alaska erkent weliswaar het bestaan van global warming – in haar staat is de temperatuur de laatste 50 jaar meer gestegen dan waar ook ter wereld -, maar dat is volgens haar geenszins de mens aan te rekenen. In het comedy programma Saturday Night Live zei een imitatie Palin – een briljante rol van actrice Tina Fey – dat het warmer omdat “God is hugging us a little bit harder.” Zo heeft de echte Palin het nooit gezegd, maar het komt er wel neer: menselijk verzet tegen global warming is zinloos.

En dat zou vanaf volgend jaar wel eens het nieuwe nationale beleid kunnen worden. Onder president McCain krijgt Palin, die volgens hem meer van het onderwerp afweet “than probably anyone else in the United States of America,” de verantwoordelijkheid voor energie. Terwijl zijn volle aandacht opgaat aan de financiële malaise en twee oorlogen, gaat zij een energie-agenda presenteren die volgens de experts President Bush rechts inhaalt. Om een idee te geven: toen het Congres de ijsbeer op de lijst met bedreigde diersoorten plaatste, vocht zij de wet aan. De mens was niet verantwoordelijk voor zijn mogelijke uitroeiing en had zich dus ook niet te bemoeien met zijn behoud.

Als zij vanaf 20 januari 2009 op komt voor de belangen van heel Amerika is het duidelijk welke kant het op zal gaan. En wordt de rekening voor dat beleid aan de ijsbeer gepresenteerd, dan kan Palin haar handen in onschuld wassen: kennelijk was er voor hem geen ruimte meer in God`s plan.

No comments: