Thursday, 3 January 2008

Biertje? Sir, no, sir!

De Amerikaanse leeftijdgrens om alcohol te kopen moet aangepast worden. Wie oud genoeg is om soldaat te worden, is oud genoeg om een biertje te bestellen.

Als het aan Mark Pettis, een Republikeinse afgevaardigde uit Wisconsin, ligt wordt de leeftijd waarop Amerikanen alcohol mogen kopen verlaagd van 21 tot 18 jaar. Tenminste, als ze in het leger zitten. "We behandelen deze jonge mannen en vrouwen als volwassenen als ze aan het vechten zijn. En zodra ze thuis zijn, behandelen we ze weer als teenagers."

Dit is niet de eerste keer dat deze discussie wordt gevoerd. Tijdens de Vietnam oorlog gingen veel soldaten zich in Zuid-Oost Azie aan drank (en drugs) te buiten om na thuiskomst weer aan de cola te moeten. De discussie liep toen op niets uit en in 1984 werd een wet aangenomen waarbij 21 als de leeftijd werd gesteld om alcohol te mogen kopen: de hoogste minimum leeftijd ter wereld. Staten die zich niet aan deze wet houden, lopen het risico gekort te worden op federale subsidies als zij zich niet aan deze wet houden.

Maar Pettis gaat het dus toch weer proberen. Wie verantwoordelijk op zijn 19de met een tank van $10 miljoen kan omgaan, kan ook best met een biertje vertrouwd worden, is zijn redenering. Hij moet echter wel eerst aantonen dat het verlagen van de leeftijd niet tot meer alcoholgebruik gaat leiden; en om dat te bewijzen moet hij onderzoek waarvoor hij eerst federale goedkeuring nodig heeft, omdat zijn staat anders beboet kan worden.

Zijn plan is bij voorbaat door de Mothers Against Drunk Driving afgeschoten. Deze lobby organisatie wijst op cijfers waaruit blijkt dat het aantal dodelijke verkeersongelukken waaraan alcohol te pas kwam drastisch is gedaald sinds de invoering van de wet. Bovendien, aldus de MADD directeur, zijn de hersens pas op 21jarige leeftijd volledig ontwikkeld. "Het is dus voor hun eigen bestwil."

Interessanter dan wat beide kanten vertellen, is wat ze niet zeggen. Volgens Pettis zijn niet-soldaten van onder de 21 - ondernemers, medicijnenstudenten, filmsterren, life guards - niet verantwoordelijk. Een duur wapen is kennelijk meer waard dan een miljoenenbedrijf, een internationale carriere of een mensenleven. Volgens MADD zijn onderontwikkelde hersens niet bestand tegen drank, maar dus geen enkel bezwaar om deel te nemen aan gevechtssituaties.

Wie oud genoeg is om te vechten, zou inderdaad oud genoeg moeten zijn om een biertje te kunnen bestellen; maar dat kan ook op een andere manier bereikt worden dan het verlagen van de minimumleeftijd om alcohol te kopen. Voorlopig lijkt echter niemand zich aan die discussie te willen wagen.

No comments: