Thursday 12 June 2008

"What Happened?"

Propaganda, verschroeide aarde tactiek, en leugens. De beschuldigingen van Scott McClellan, de voormalige perschef van het Witte Huis, aan het adres van zijn oude werkgever zijn pittig. Maar hij spaart zichzelf ook niet, “Ik liet me gebruiken.”

Sinds McClellan's boek “What happened” over de aanloop naar de oorlog in Irak uitkwam, is hij bedolven onder kritiek van Bush aanhangers. “Dit is niet de Scott die we kennen,” aldus McClellan's opvolger Dana Perino. “Hij heeft bewust een controversiĆ«el boek geschreven om een goede verkoop te garanderen,” was de mening van Fox News talk show host Bill O`Reilly.

Die persoonlijke aanvallen had hij wel verwacht, zegt McClellan tijdens een bijeenkomst in de boekhandel Politics and Prose. Wat hij belangrijker vindt is dat niemand de strekking van zijn boek bekritiseerd, namelijk dat de oorlog in Irak het Amerikaanse volk is opgedrongen.

Volgens McClellan is de permanente campagnestrijd sfeer de grote boosdoener. Het ging de regering niet om het geven van openheid, maar “How do we make the strongest possible case?” In plaats van het publiek voor te bereiden op wat zou gaan kunnen komen, werd Irak zo zwak en duivels mogelijk afgebeeld om zoveel mogelijk steun te krijgen. “Alles werd zwart of wit gemaakt.”

President Bush blijft redelijk buiten schot in het boek. McClellan, die al voor Bush werkte toen hij noog gouverneur in Texas was, denkt dat hij er niet op uit was mensen voor te liegen. Over de bedoelingen van Vice President Dick Cheney is hij minder zeker. Zo verzekerde Cheney aan McClellan dat zijn rechterhand Scooter Libby niet wist hoe de identiteit van een CIA agente aan de pers gelekt was. In een rechtszaak werd Libby later juist voor dat vergrijp 30 maanden naar de gevangenis gestuurd (die hij niet danzij een presidentiƫel pardon niet hoef uit te zitten.) McClellan verschijnt later deze maand voor een senaatscommissie om over Cheney`s eventuele betrokkenheid bij de zaak te getuigen.

McClellan's boek is het laatste in een reeks van voormalige Witte Huis insiders die openheid van zaken geven. De strekking van al die boeken is dat Amerika op basis van te rooskleurige feiten en ongefundeerde meningen aan een oorlog begon die gebaseerd was op “a best case scenario” strategie.

De vraag “What Happened” lijkt daardoor inmiddels wel beantwoord en is daarom van minder belang dan “What Will Happen?” Wat zijn de gevolgen van alle deze beschuldigingen voor Bush cs? Hoe voorkomt men dat dezelfde tactiek gebruikt voor om een oorlog te beginnen met Iran, Noord-Korea of Venezuela? Hoe kan het Witte Huis gedwongen worden de waarheid te vertellen?

Hopelijk kunnen deze vragen na McClellan's verhoor beantwoord worden, maar waarschijnlijk is het niet.

No comments: