Friday 24 October 2008

Advocaten monitoren verkiezingen

Officiëel is de race na 4 november gelopen, maar Barack Obama en John McCain nemen geen enkel risico.

Beide presidentskandidaten hebben duizenden advocaten gemobiliseerd voor het geval de verkiezingen geen duidelijke winnaar aanwijzen. En met over en weer vliegende beschuldigingen van verkiezingsfraude, verouderde stemmachines, de verwachte record opkomst en één blik op de presidentsverkiezingen van 2000 lijkt dat geen overbodige luxe.

Ondertussen zijn de eerste klappen al uitgedeeld. Inzet van de strijd is een wet uit 2002 die een strengere controle van kiezers voorschrijft ter voorkoming van de chaos die zich in 2000 in Florida voordeed. Democraten beschuldigen Republikeinen legitieme kiezers het stemmen onmogelijk te maken; Republikeinen stellen op hun beurt dat de minder strenge Democratische regels fraude in de hand werken.

Advocaten zijn inmiddels op alles voorbereid. Zo staan in Florida alleen al 5000 advocaten klaar om op 4 november alles in goede banen te leiden. “On Election Day, I will be managing the largest law firm in the country, albeit for one day,” aldus advocaat Charles H. Lichtman, verantwoordelijk voor de operatie.

No comments: