Monday, 8 September 2008

Conventie Etiquette

Journalisten zijn onpartijdig; althans dat schrijft het handboek voor. In verkiezingstijd wordt die eerste les van de school van journalistiek nog wel eens vergeten. Op zich geen doodszonde, mits er snel en passende actie wordt ondernomen om dat in de toekomst te voorkomen. Een voorbeeld van hoe het niet en hoe het wel hoort.

Het NPS-programma Obama '08 stuurde Prem Radhakishun en J├Ârgen Raymann naar de Democratische conventie in Denver. Daar deden zij, in de woorden van Carel Kuyl, hoofd informatieve programma’s van de NPS, “op een amuserende manier” verslag van “hoe zwarte Amerikanen, maar ook Surinaamse Nederlanders, ervaren dat er voor het eerst een gekleurde presidentskandidaat is.”

Het programma kreeg nogal wat kritiek te verduren: de presentatie was gekleurd en de Republikeinse conventie -die een week later was - werd genegeerd. Allemaal onzin, aldus Kuyl, die naar eigen zeggen “een beetje moe wordt van al die meneertjes die overal wat van vinden.” Bovendien was de beslissing om een talkshow vanuit Denver min of meer toevallig. “Er waren vijf lege plekken in het uitzendschema. Die plekken vielen samen met de Democratische conventie.”

De Amerikaanse zender MSNBC laat een andere aanpak zien. De kopstukken Keith Olbermann en Chris Matthews stonden al bekend als “closet Obama supporters” maar na de conventies besloot de directie hen voortaan niet langer in te zetten voor nieuwsuitzendingen. Van hun vervanger wordt “a more balanced assessment of the news” verwacht.

Met deze beslissing laat MSNBC zien over meer ballen te beschikken dan de NPS. Een journalist die zijn mening niet kan onderdrukken moet, net als een dokter die het verkeerde been afzet, kunnen rekenen op een stevige reprimande van zijn leidinggevenden. Daarna moet er direct naar manieren worden gezocht om dit soort misstappen in de toekomst te vermijden.

Slappe excuses “als gaatjes in de agenda” zijn in dit geval niet gepast. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de NPS overwogen heeft twee bejaarden naar de Republikeinse conventie te sturen als die gaatjes een week later gevallen zouden zijn.

No comments: