Monday 20 October 2008

McCain rally in Virginia

John McCain sprak afgelopen zaterdag zo`n 8000 man toe in Woodbridge, Virginia. Bericht uit DC was erbij.

Virginia symboliseert McCain's wankele positie. De staat die sinds 1964 altijd naar de Republikeinse kandidaat ging ligt volgens de laatste polls binnen handbereik van Obama. Gezien de krappe overwinningen van Bush in 2000 en 2004 zou het verliezen van Virginia een doodssteek voor McCain zijn.

Voor GOP aanhangers is die gedachte om van te gruwen en daarom stonden ze al vroeg in de rij om McCain te steunen tijdens deze bijeenkomst. Honderden hadden gehoor gegeven aan de oproep in de uitnodiging iets roods aan te trekken: "Virginia wil not turn into a blue (ie Democratische) state."

Hoewel de kandidaat pas rond 2 uur verwacht werd, zat de stemming er al vroeg in. In navolging van Joe the Plumber had een aantal aanwezigen zijn naam en beroep op een bord geschilderd om zo duidelijk te maken waar de voorkeur van de kleine zelfstandige volgens hen naar uit moet gaan: "Phil the Bricklayer" en "Rose the Teacher" gaan voor McCain.
Een uur later dan verwacht verscheen dan eindelijk de kandidaat zelf. Vol enthousiasme deed hij zijn standaardverhaal dat het publiek af en toe onderbrak met kreten als "Country First," "Drill, baby, drill" en "Nobama."
Na afloop had de kandidaat tijd om nog een paar handen te schudden voordat hij snel weer weg moest om de volgende rally toe te spreken.

Vol nieuwe energie en opgeladen vertrok niet veel later ook de massa. Vraag blijft echter wat de impact van een dergelijke bijeenkomst is: deze mensen steunen McCain toch wel; het verhaal van de kandidaat was weinig verrassend; de opkomst was goed, maar hoeveel van de 8000 aanwezigen maken op 4 november dadelijk de gang naar de stembus en hoeveel van die mensen stemmen ook echt voor McCain.

McCain's landelijke achterstand en krappe voorsprong in Virginia betekenen dat wat hij nu doet niet goed genoeg is. Blijven doen wat je doet kan dus niet de oplossing zijn. Tenzij McCain met een dramatische move zijn campagne in een nieuwe richting stuurt zijn rallies zoals deze leuk voor persoonlijke plakboeken, maar ongeschikt voor in de geschiedenisboeken.

No comments: