Sunday, 5 October 2008

Vol energie verder

Het debat tussen de vice-presidentskandidaten gaf meer inzicht in de verschillen tussen het Republikeinse en Democratische energiebeleid dan de ontmoeting tussen John McCain en Barack Obama. Maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat hun energieplannen de campagne-agenda's echt gaan domineren.

De vraag kon tijdens de discussie met zelfverklaarde energie-expert Sarah Palin en Joe Biden niet uitblijven: wat veroorzaakt global warming? Eerder had de gouverneur van Alaska gezegd dat de opwarming van de aarde het gevolg is van natuurlijke cycli, waar de mens geen invloed op heeft.

Met dit standpunt, populair in de Christelijk-conservatieve kringen waarin Palin verkeert, verschilde zij van mening met haar running mate McCain. Tijdens het debat krabbelde ze iets terug en stelde dat er ook wel iets te zeggen is voor menselijk handelen. Verder dan deze ene strobreedte wilde ze echter niet gaan. Belangrijker dan de oorzaak van global warming te bepalen, zei Palin, is de vraag “how are we going to get there to positively affect the impacts?”

Biden greep deze kans met beide handen om het verschil tussen hem en zijn tegenstander te onderstrepen. “I think it's clearly manmade. And if you don't understand what the cause is, it's virtually impossible to come up with a solution.” Hierna volgde een snelle samenvatting van Obama's energieplan: “We believe believe by investing in clean coal and safe nuclear, we can not only create jobs in wind and solar here in the United States, we can export it.”

En passant haalde hij ook uit naar idee van McCain's en Palin dat het energieprobleem op de lange termijn op te lossen is door in Amerika naar meer olie te boren. “We have 3 percent of the world's oil reserves. We consume 25 percent of the oil in the world. I guess, their only answer is drill, drill, drill.”

Palin kon deze opzichtige fout natuurlijk niet onbestraft laten. Het Republikeinse antwoord is namelijk de slogan “drill, baby, drill,” zei ze. Blij dat dat misverstand uit de wereld was geholpen, legde de gouverneur uit dat olie van eigen bodem slechts een deel is hun “all of the above” aanpak. Zij steunen ook zon-, wind- en andere schone energie. Maar het openstellen van meer Amerikaans grondgebied om naar olie te boren blijft noodzakelijk, aldus Palin. “That's what we hear all across this country in our rallies because people are so hungry for those domestic sources of energy to be tapped into.”

Onderzoek wijst echter iets anders uit. Volgens het Energy Pulse rapport van de Shelton Group – een PR bureau uit Chicago dat landelijke enquêtes uitvoert – blijkt dat slechts 13 procent van de ondervraagden voorstander is van olieboringen op Amerikaanse bodem. Zestien procent wil dat de overheid een plan ontwikkelt om het Amerikaanse olieverbruik terug te dringen en 29 procent wil meer investeringen in onderzoek naar alternatieve energiebronnen.

Het is echter de conclusie van het rapport dat de volle aandacht van de kandidaten zal grijpen: 61 procent van de geënquêteerden zegt dat zijn of haar stem op 4 november “somewhat to very much” afhangt van de energieplannen van de kandidaten. Op dit moment zijn de kandidaten volgens het onderzoek nog in een nek-aan-nek race verwikkeld – met 41.6 procent voor McCain en 38.5 procent voor Obama - , maar daarin komt de komende vier weken zeker verandering.

De financiële crisis lijkt voorlopig opgelost, zodat de kandidaten weer tijd hebben om over andere dingen te spreken. McCain zal de voorsprong op dit vlak met hand en tand verdedigen, wat ongetwijfeld leidt tot reacties uit het team Obama. En de ondervraagden zonder mening kunnen niet veel langer besluiteloos blijven. Met dit in het achterhoofd zal zowel McCain als Obama de komende 29 dagen zijn campagne vol energie richting de eindstreep dirigeren.

No comments: