Monday, 2 February 2009

Tweehonderd jaar Edgar Allan Poe

Amerika viert de 200ste geboortedag van Edgar Allan Poe; en kon hij het horen, dan draaide de schrijver zich waarschijnlijk om in zijn graf. Door zijn macabere werk en fascinatie voor de dood staat Poe niet bekend als een levenslustig en opgewekt persoon.

Dat maakt zijn invloed op hedendaagse literatuur niet minder belangrijk: Poe wordt beschouwd als de uitvinder van het detectiveverhaal en de grondlegger van het horror genre. Met zijn verhalen over toendertijd nieuwe uitvindingen heeft hij een grote bijdrage gehad in de ontwikkeling van science fiction; en hij was een pioneer op het gebied van de korte verhalen.

Zijn duistere werk weerspiegelt zijn leven. Nadat zijn vader het gezin verliet en zijn moeder stierf werd Poe toevertrouwd aan een Schotse zakenman. Door gokschulden, drank en een verloren jeugdliefde belandde hij in het leger waar hij zijn eerste boeken en gedichten schreef. Zijn werk werd redelijk ontvangen, hoewel sommige critici beweerden dat hij met zijn Gothische verhalen Duitse schrijvers imiteerde. Poe's reactie was dat “terror is not of Germany, but of the soul.”

Zijn drankgebruik en geldzorgen verergerden toen Virgina – zijn nicht die op 13-jarige leeftijd met hem trouwde – TBC kreeg. Zelfs zijn gedicht “The Raven,” dat insloeg als een literaire bom, veranderde niets aan zijn troosteloze bestaan: publicatie leverde hem welgeteld $9 op.

Poe overleed in 1849 onder omstandigheden die uit zijn eigen pen hadden kunnen komen. Voordat hij naar New York zou reizen verdween hij in zijn woonplaats Richmond en werd een week later in Baltimore op straat gevonden. Niet bij machte om te vertellen wat er gebeurd was – of waarom hij andermans, te kleine kleren aanhad – stierf hij twee dagen later.

Over zijn dood verschenen diverse boeken en speculaties lopen uiteen van moord tot alcohol, epilepsie en zelfmoord. Hij werd begraven in Baltimore waar sinds 1949 een mysterieus figuur, de “Poe Toaster,” op Poe's verjaardag een fles cognac en drie rozen op zijn graf achterlaat.

De feestelijkheden rondom Poe's verjaardag haken in op zijn geheimzinnige en duistere kanten. In Richmond wordt een bijeenkomst georganiseerd waarvan de locatie aan de hand van cryptische aanwijzingen onthuld wordt. In Baltimore kan men zich vergapen aan een stukje van zijn doodskist; en onder andere Stephen King droeg bij aan “Poe's Children,” een collectie horror verhalen.

Zelf zwijgt hij als het graf, maar het enige woord dat de raaf in zijn beroemde gedicht zegt verwoordt waarschijnlijk het beste Poe's reactie op alle ophef, “Nevermore.”

No comments: