Thursday, 10 April 2008

"Light Misinterpretation"

In 1995 werden Amerikaanse tabaksproducenten voor miljarden beboet wegens hun misleidende reclame. Nu dezelfde argumenten niet tot een aanwijsbare claim voor de evenzeer misleidende term "light sigaretten" opgaat kan slechts tot één conclusie leiden.

Ze hebben jaren onder vuur gelegen, maar eindelijk is er een opsteker voor de tabaksindustrie. Een rechtbank wees deze week de eis af van groep rokers die beweerden misleid te zijn door de term “light.” Zij dachten dat deze sigaretten minder schadelijk voor hun gezondheid waren en claimden in ruil voor hun “misinterpretation” $800 miljard.

De rechtbank vond echter niet bewezen dat alle eisers op dezelfde manier met de term “light” waren omgegaan. “Bewijs voor misinterpretation - zelfs als die algemeen bekend is - is slechts het halve verhaal. De andere helft – in hoeverre men de valse informatie gelooft - kan niet voor de hele groep bepaald worden”, aldus het vonnis.

Rokers hadden “light” sigaretten gekozen op basis van uiteenlopenden motieven, zoals smaak en het idee dat “light” sigaretten cool zijn. “Misinterpretation” op basis van marketing speelde misschien ook een rol, maar die moeten rokers maar in individuele rechtzaken gaan bewijzen.

De rechtbank was zich zeer bewust van de impact van de uitspraak. “Hoewel het terugdringen van de schadelijke effecten van roken één van de meest belangrijke zaken is die ons land vandaag de dag bezig houdt, is het onmogelijk iedere misstap met een juridische oplossing ongedaan te maken; tenminste niet zonder ons wettelijk systeem schade te berokkenen.”

Het klinkt mooi, maar de kans dat deze uitspraak stand houdt is nihil. In onze overdadige maatschappij is "light" al jaren het toverwoord. Marketeers weten dat en consumenten trappen er massaal in. Rechters die dat niet zien maken vooral duidelijk moderne communicatie volledig te misinterpreteren.

No comments: