Friday 17 April 2009

Republiek van Texas?

Amerika stond deze week in het teken van protest. In honderden steden en dorpjes greep men afgelopen woensdag -Tax Day - aan om over alles te klagen wat er sinds 20 januari gebeurd is. Daarbij vallen vaak grote woorden -- zoals die van de Texaanse gouverneur Rick Perry.

Amerikanen houden van groot. In veel gevallen gaat dat per ongeluk - het is nu eenmaal een enorm land met 300 miljoen inwoners -, soms is de obsessie lachwekkend - de grootste hamburger, grootste...vul maar in - en vaak is het bewonderenswaardig.

Dit 'grootse denken' heeft ook een negatieve kant. En niemand dan rechts-conservatieve Amerikanen zijn beter in dit spelletje waarbij alledaagse voorvallen tot bovenmenselijke proporties worden opgeblazen om zo duidelijk te maken dat het einde der tijden nu echt nabij is. In de praktijk betekent dit dat men Obama's economische plannen pakt, vaststelt dat die tot meer gelijkheid leiden en concludeert dat het land communistisch aan het worden is. Of men voert Obama's uitspraken om Mexicaans drugsgeweld aan te pakken aan als bewijs dat hij wapenbezit aan banden wil leggen en dus de Grondwet gaat afschaffen.

Bij zulke levensbedreigende problemen passen drastische oplossingen. Entree de gouverneur van Texas, Rick Perry. Tijdens de demonstratie afgelopen woensdag opperde hij dat, gezien de omstandigheden, Texas zich wellicht zou moeten afscheiden van de Verenigde Staten. "If Washington continues to thumb their nose at the American people, you know, who knows what might come out of that. Texas is a very unique place, and we're a pretty independent lot to boot." Voor de goede orde: de laatste keer dat een aantal staten, waaronder Texas, zich besloten af te scheiden mondde dit uit in vier jaar Burgeroorlog.

Nu zal het niet zo`n vaart lopen, maar de boosheid is echt; en dat een gouverneur van een staat zo groot als Frankrijk, Zwitserland en de Benelux dit absurde idee oppert is tekenend voor de felheid waarmee Obama zich geconfronteerd ziet. En hun woede sussen is makkelijker gezegd dan gedaan. Ten slotte zijn dit de mensen die het liefst Sarah Palin in het Witte Huis zien zitten.

Misschien is een tweedeling dus niet eens zo`n gekke gedachte?


De speech van Rick Perry

No comments: