Friday, 15 May 2009

Kindvriendelijk wapen

Weinig amendementen van de Bill of Rights hebben sinds hun invoering voor meer discussie gezorgd dan het Tweede dat het recht geeft om wapens te dragen. En met de scheidingszaak tussen Laura Visvydas en Sean Fawcett is een nieuw hoofdstuk aan de massa jurisprudentie toegevoegd. Oorzaak: het wapen van hun 9-jarige zoontje.

Het echtpaar in de Amerikaanse staat Washington is op papier nog samen maar in realiteit gescheiden. En terwijl het huwelijk juridisch nog afgewikkeld moet worden woont hun zoontje bij zijn moeder en brengt hij enkele weekenden per maand door bij zijn vader. Na thuiskomst van zo`n bezoek zag Visvydas blauwe plekken op zijn schouder. Dat het niet om kindermishandeling stelde haar slechts gerust totdat ze de echte reden hoorde: ze waren veroorzaakt door de terugslag van het jachtgeweer waarmee zijn vader hem had laten schieten.

Zij besloot hierop het schietgedrag van haar zoontje en zijn jachtgeweer - een cadeau van zijn vader – onderdeel te maken van de zaak tegen haar bijna ex-man Fawcett. Ze vindt wapens in het algemeen al “unquestionably dangerous” en een 9-jarige een jachtgeweer geven noemt ze volkomen onverantwoordelijk. Bovendien is Fawcett zo goed als doof zodat zijn zoontje op eigen houtje kan gaan schieten zonder dat hij iets in de gaten heeft. Visvydas eiste dat hij tot zijn 12de niet meer mag schieten en daarna alleen als hij zijn jachtakte haalt. De rechter gaf haar hierin gelijk.

De vader overweegt in beroep te gaan, aldus zijn advocaat. Fawcett weet wat hij doet, heeft alle vereiste vergunningen en jaagt al bijna 30 jaar. Bovendien is de reden voor het verbod onduidelijk. Skieën of zwemmen kan ook gevaarlijk zijn en niemand stapt naar de rechter om dat te verbieden. Ook vermeldt de wet in Washington geen minimumleeftijd waarop men met wapens mag omgaan. Experts zijn zelfs van mening dat een mens niet vroeg genoeg met schieten kan beginnen – mits het onder toezicht gebeurt en er een kindvriendelijk wapen wordt gebruikt.

Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken zou Fawcett er goed aan doen de oplossing buiten de rechtszaal te zoeken. Zo voorkomt hij dat voor- en tegenstanders van vrij wapenbezit zich met de scheiding gaan bemoeien. De National Rifle Association is één van Amerika's meest invloedrijke lobbyorganisatie en spendeert jaarlijks miljoenen aan de bescherming van het Tweede Amendement. Critici grijpen alles aan in hun eis voor meer regulatie. Speelbal worden in deze strijd wens je niemand toe; en zeker geen 9-jarige wiens ouders in scheiding liggen.

No comments: